sisterna – luiña – balouta

Sortida en bicicleta de carretera per Asturias i Castilla León.
Recorregut: Sisterna, Bao, Llanelo, Tormaleo, Fondodevilla, Fresno, Luiña, Torga, Busante, San Clemente, Folgueiras de Boiro, Peliceira i Balouta.
53 Km